Program - plný servis

Jaké téma celopobytové hry si vyberete?

O programu

  • v rámci plného servisu je pro děti připraven tématický program od pondělí do čtvrtku s instruktory volnočasových aktivit
  • téma programu, tedy téma etapové celopobytové hry, si můžete vybrat z více variant
  • začínáme každý den od 14:00 hod. zahájením programovaného dne a končíme po večerním programu ve 20:30 hod.
  • během programu je přítomen náš kvalifikovaný zdravotník
  • děti jsou rozděleni do skupin, každou skupinu vede jeden instruktor
  • program vede hlavní vedoucí
  • při programu jsou herní bloky rozděleny do dvou částí: společná část = celopobytová hra, sportovní turnaje, individuální část = individuální program s instruktory - různé aktivity po skupinkách
  • na konci každého pobytu je slavnostní vyhlášení výsledků společných her a závěrečná diskotéka, děti od nás dostanou něco na památku

Témata programu

1. Škola čar a kouzel 

2. Jumanji - Vítejte v džungli

3. Stroj času